Atgādinājums par iespēju saņemt pakalpojumus Vienotajos klientu apkalpošanas centros

Atgādinājums par iespēju saņemt pakalpojumus Vienotajos klientu apkalpošanas centros

Informējam, ka Balvu novada iedzīvotāji pakalpojumus var saņemt klientu apkalpošanas centros Balvos, Baltinavā, Benislavā, Tilžā, Rugājos un Viļakā. Aicinām iepazīties ar aktuālizēto Balvu novadā esošo VPVKAC kontaktinformāciju.

Klientu apkalpošanas centru vadītāja:Skaidrīte Pilāte
Tālrunis:65904460, 28602024
E-pasts:skaidrite.pilate@balvi.lv


BALVU VPVKAC
Adrese:Partizānu iela 14, Balvi
Tālrunis:(Latvija.lv) 66954809, 65904460
E-pastsbalvi@pakalpojumucentri.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Madara Logina apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās no plkst. 8.30 - 17.00

Otrdienās no plkst. 8.30 - 17.00

Trešdienās no plkst. 8.30 - 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 - 18.00

Piektdienās no plkst. 8.30 - 16.00


BALTINAVAS VPVKAC
Adrese:Kārsavas iela 16 (Baltinavas pagasta pārvaldes telpās)
Tālrunis:(Latvija.lv) 66954808, 25742708
E-pasts:baltinava@pakalpojumucentri.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Silvija Buklovska apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās no plkst. 8.30 – 12.30

Otrdienās no plkst. 8.30 - 12.30

Trešdienās no plkst. 13.00 - 17.00

Ceturtdienās no plkst. 13.00 - 18.00

Piektdienās no plkst. 8.30 – 12.30


RUGĀJU VPVKAC
Adrese:Kurmenes iela 48 (Rugāju pagasta pārvaldes telpās)
Tālrunis:(Latvija.lv) 66954841, 27832856
E-pasts:rugaji@pakalpojumucentri.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Arnita Pugača apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās no plkst. 8.30 – 12.30

Otrdienās no plkst. 8.30 - 12.30

Trešdienās no plkst. 13.00 - 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 - 12.30

Piektdienās no plkst. 8.30 – 12.30


LAZDUKALNA VPVKAC
Adrese:Bērzu iela 8 (Lazdukalna pagasta pārvaldes telpās)
Tālrunis:(Latvija.lv) 66954860, 28398550
E-pasts:lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste/ Klientu apkalpošanas speciāliste lauksaimniecības jautājumos Velta Leone apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās no plkst. 8.30 - 17.00

Otrdienās no plkst. 8.30 - 17.00 (Rugājos, kā klientu apkalpošanas speciāliste lauksaimniecības jautājumos)

Trešdienās no plkst. 8.30 - 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 - 18.00

Piektdienās no plkst. 8.30 - 16.00


VIĻAKAS VPVKAC
Adrese:Abrenes iela 26 (Viļakas pilsētas pārvaldes telpās)
Tālrunis:(Latvija.lv) 66954858, 27363377
E-pasts:vilaka@pakalpojumucentri.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Valentīna Sokirka apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās no plkst. 8.30 - 17.00

Otrdienās no plkst. 8.30 - 17.00

Trešdienās no plkst. 8.30 - 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 - 18.00

Piektdienās no plkst. 8.30 - 16.00

Klientu apkalpošanas speciāliste lauksaimniecības jautājumos Anita Kokoreviča (tālrunis: 27856595) apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās no plkst. 8.30 - 17.00

Otrdienās no plkst. 8.30 - 17.00

Trešdienās no plkst. 8.30 - 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 - 18.00

Piektdienās no plkst. 8.30 - 16.00


TILŽAS VPVKAC
Adrese:Brīvības iela 3A (Tilžas pagasta bibliotēkas telpās)
Tālrunis:(Latvija.lv) 66954915; 64563831
E-pasts:tilza@pakalpojumucentri.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Pugača apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās no plkst. 8.30 – 12.30

Otrdienās no plkst. 13.00 - 17.00

Trešdienās no plkst. 8.30- 12.30

Ceturtdienās no plkst. 13.00- 17.00

Piektdienās no plkst. 8.30 – 12.30