Rugāju bibliotēkas vadītāja saņem Balvu novada pašvaldības Atzinības rakstu

Rugāju bibliotēkas vadītāja saņem Balvu novada pašvaldības Atzinības rakstu

Rugāju bibliotēkai šogad aprit jau 70 gadi kopš tās pastāvēšanas, savukārt tās vadītāja Anita Magina šo bibliotēku par savu darba vietu sauc jau vairāk kā 45 gadus. 2021. gada 1. decembris ir Anitas Maginas pēdējā darba diena Rugāju bibliotēkā, jo viņa aiziet pelnītā atpūtā. Kā saka pati Anita, tad viņas darba mūžs ir bijis skaists un ļoti piepildīts. “Es turpināšu apmeklēt bibliotēku un baudīšu to kā lasītājs,” saka A. Magina.

1. decembrī Rugāju bibliotēku apmeklēja arī Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule un Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja Arnita Pugača, lai teiktu paldies Anitai Maginai par ieguldīto darbu, vadot Rugāju bibliotēku. Anitai Maginai tika pasniegts arī Balvu novada pašvaldības Atzinības raksts par ilggadēju,priekšzīmīgu, kvalitatīvu Rugāju bibliotēkas vadītājas pienākumu veikšanu.

Arvien smaidoša, laipna, atvērta, izpalīdzīga. ar mīlestību pret grāmatu lasīšanu - īpašības, kas raksturo Anitu Maginu. Laikā gaitā, līdz ar grāmatām un žurnāliem, bibliotēkās ienāca arī datori. Tieši bibliotēka ilgu laiku bija tā vieta, kur iedzīvotāji varēja nākt un mācīties strādāt ar datortehniku, kur noderēja bibliotekārītes Anitas padoms. Bibliotēkas vadītājas pienākumus veicot, tika iemācīta mīlestība pret grāmatu lasīšanu vairākām paaudzēm, tika rīkoti konkursi, plānotas kopīgas eskursijas Bērnu žūrijas dalībniekiem. Ar pozitīvismu un atvērtību darba gaitās A. Magina ir ievadījusi kolēģi Evitu Garbacku, kura turpmāk būs Rugāju bibliotēkas vadītāja.Informācija, foto: Agrita Luža