Lāčplēša diena Rugājos

Lāčplēša diena Rugājos

11. novembrī, Lāčplēša dienā, arī Rugāju pagasts tērpās svētku rotā. Iedzīvotāji pie savām mājām izkāra Latvijas karogus, pagastā esošās iestādes noformēja ēku logus un fasādes patriotiskās noskaņās, un visas dienas garumā ikviens tika aicināts nolikt ziedus, aizdegt sveces un lāpas Rugāju skvērā esošā Latvijas atbrīvotāju un genocīda upuru piemiņas vietā un Nacionālo partizānu piemiņas vietā Rugāju vidusskolas dārzā.

Godināt Rugāju pagastā kritušo karavīru piemiņu ieradās arī Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Arnita Pugača, pārstāvji no Zemessardzes, Rugāju Kultūras nodaļa. Paldies ikvienam, kurš šodien ieradās piemiņas vietās, nolika ziedus un sveces mūsu varoņu piemiņai.
Foto: Agrita Luža, Gunta Grigāne