17. novembrī Rugājos tiek plānots Latvijas valsts svētku sarīkojums kopā ar mūziķi Oskaru Lustiku

17. novembrī Rugājos tiek plānots Latvijas valsts svētku sarīkojums kopā ar mūziķi Oskaru Lustiku

Vadoties pēc tā brīža MK pieņemtajiem noteikumiem 17.novembrī Rugājos paredzēts Latvijas valsts svētku sarīkojums kopā ar mūziķi Oskaru Lustiku. Pasākuma laikā tiks pasniegti Balvu novada Atzinības raksti.Pasākums notiks tikai "Zaļajā režīmā" (sekojiet līdzi turpmākajai informācijai).