Balvu novada domes deputātu komandai pievienojas Iveta Arelkeviča (Latgales partija)

Balvu novada domes deputātu komandai pievienojas Iveta Arelkeviča (Latgales partija)

Šodien, 20.oktobrī, Balvu novada domes deputātiem pievienojas deputāte Iveta Arelkeviča (LATGALES PARTIJA). I.Arelkeviča deputātes pienākumus veiks uz Līnas Barovskas (LATGALES PARTIJA) deputāta pilnvaru nolikšanas laiku.

Iveta Arelkeviča ir Rugāju vidusskolas direktore, bijusi deputāte Rugāju novada domē. I.Arelkevičai ir uzkrāta bagātīga pieredze gan mācību darbā, gan skolas vadībā. Deputātes vadībā realizēti vairāki nozīmīgi un starptautiski projekti. Iveta Arelkeviča vienmēr ir iestājusies par kvalitatīvu izglītību, iedzīvotāju labklājību, kā arī novada attīstību dažādās jomās.

Vēlam veiksmi un izdošanos, uzsākot deputātes pienākumu pildīšanu Balvu novada domē!


Informācija, foto: Agrita Luža