Piešķirti Ekoskolu apbalvojumi

Piešķirti Ekoskolu apbalvojumi

Iepriekšējais mācību gads ir bijis izaicinājumiem bagāts vairumam izglītības iestāžu. Pielāgojoties attālinātajām mācībām, 176 izglītības iestādes ir spējušas ieviest un saglabāt Ekoskolu programmas principus un saņems apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītības, vides aizsardzības un ilgtspējīgu jautājumu veicināšanā.

Ekoskolu programma ir plašākā ilgtspējīgu skolu programma Latvijā un arī pasaulē. Pie mums tā katru gadu apvieno ap 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām.

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks 20. septembrī, plkst. 11:00 – 14:00, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tiešraidē, Vides izglītības fonda Facebook platformā.

Ar apbalvoto izglītības iestāžu sarakstu var iepazīties šeit: Apbalvotās izglītības iestādes

Latvijas Ekoskolu Sertifikāts 2021./2022. mācību gadam piešķirts 44 izglītības iestādēm, tostarp arī Balvu Valsts ģimnāzijai, Rugāju vidusskolai, Bērzpils pamatskolai, Stacijas pamatskolai.

Pateicību par dalību Ekoskolu programmā 2021./2022. mācību gadā saņem 28 izglītības iestādes, tostarp arī Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Eglaines pamatskola (Lazdukalna pagasts).

Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 59 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Informācija: Vides izglītības fonds