Noslēgusies Rugāju vidusskolas dalība Erasmus+ projektā “Skolas dārzi Eiropā”

Noslēgusies Rugāju vidusskolas dalība Erasmus+ projektā “Skolas dārzi Eiropā”

3 gadu garumā no 2018. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam notika Latvijas, Spānijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas skolu sadarbība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projektā Nr. 2018-1-ES01-KA229-050571_5 „School Gardens around Europe”.

Skolu komandas aktīvi darbojās, lai:

  • veicinātu izpratni par bioloģisko daudzveidību citās Eiropas valstīs;
  • uzlabotu skolēnu akadēmiskos rezultātus dabaszinātņu jomās;
  • izmantotu skolu dārzus, lai tos varētu iekļaut mācību programmā starpdisciplinārā veidā, sasaistot jēdzienus fiziskajos, ķīmiskajos un bioloģiskajos procesos;
  • veicinātu skolēnus sekmēt pārmaiņas ilgtspējībā: 3R noteikumu ievērošanu ikdienas dzīvē (samazināšana, atkārtota izmantošana un otrreizēja pārstrāde);
  • sekmētu atbildīgu ūdens un enerģijas resursu patēriņu;
  • veicinātu radošumu, attīstot dažādas projekta aktivitātes u.c.

Katras valsts pārstāvji sniedza savu individuālo ieguldījumu kopējā Eiropas dimensijas paplašināšanā:

Spānija koordinēja visu skolu sadarbību, daloties pieredzē, kā iesaistīt sabiedriskās organizācijas, veidojot skolas dārzu kā interešu centru;

Grieķijas klostera mūķeņu saglabātās un katru gadu pavairotās sēklas, kas iegūtas no ģenētiski nemodificētiem augiem turpinās augt visu partnervalstu skolotāju un skolēnu ģimeņu dārzos, pilnveidojot izpratni par veselīgu produktu izcelsmi;

Itālijas skolā Montā darbinieki dalījās pieredzē par veselīgas ēdināšanas un atkritumu šķirošanas ieviešanu skolēnu sadzīvē;

Portugāles sākumskolas skolotājas un skolēni demonstrēja apkārtējās vides integrēšanu ikdienas mācību procesā, aprūpējot katras grupas dārziņu un mācoties atkritumu kompostēšanu;

Rugāju vidusskola iepazīstināja dalībvalstu pārstāvjus ar praktisko darbību starptautiskajā Ekoskolu kustībā, citu valstu skolu iespējām tajā iesaistīties. Projekta partneriem tika rīkotas praktiskas nodarbības resursu otrreizējā izmantošanā, dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas floru un faunu, kā arī folkloru.

Lai gan projekts noslēdzies, tajā gūtā pieredze un iedvesma bagātinās visu iesaistīto skolu mācību procesu, kā arī iedrošinās skolas turpmākai sadarbībai.

Projekta vadītāja Iveta Arelkeviča