Informācija par ​Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas skolēnu pārvadājumu veikšanu (maršruti)

Informācija par ​Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas skolēnu pārvadājumu veikšanu (maršruti)

Šoferis: Intars Stablenieks

Autobuss: Renault Master, Reģistrācijas Nr. MJ 347

Tālrunis neskaidrību vai jautājumu gadījumā: Intars Stablenieks, 28705219

No rītaPēcpusdienā
Benislava – 7.00
Anengofa – 7.20
Kareļi – 7.25
Tinkaunieki – 7.30
Cirtums – 7.35
Liepari – 7.40
Benislava – 7.50
Benislava – 13.00
Bērzpils - 13.10
Benislava – 13.20


Benislava – 14.50
Lukstiņi – 15.00
Rugāji – 15.10
Griestiņi – 15.20
Dzelzupe – 15.35
Rugāji – 15.40
Anengofa – 15.50
Anengofa – 7.55
Rugāji – 8.05
Dzelzupe – 8.20
Griestiņi – 8.35
Rugāji – 8.45
Lukstiņi – 8.50
Kapūne – 8.55
Benislava – 8.58
Benislava –16.05
Liepari – 16.10
Cirtums – 16.15
Tinkaunieki – 16.20
Kareļi – 16.25
Anengofa – 16.35
Benislava – 16.45


Šoferis: Jānis Lesnieks

Autobuss: Mercedes Benz- Intouro, Reģistrācijas Nr. HN 8928

Tālrunis neskaidrību vai jautājumu gadījumā: Jānis Lesnieks, 29426667


No rīta

Pēcpusdienā

Liepari 7.05

Benislava 15.00

Skujetnieki 7.15

Kapūne 15.07

Mastarīga 7.30

Rugāji (ienāk) 15.15

Bērzpils 7.40

Rugāji (atiet) 15.30

Vecpils 7.45

Kozupe – 15.33

Ozolnes 7.50

Daudzene – 15.35

Benislava 7.55

Daugasne – 15.45

Kapūne 8.02

Baldones – 15.55

Daugasne 8.15

Kapūne – 16.00

Daudzene 8.25

Benislava – 16.05

Kozupe 8.30

Ozolnes – 16.12

Rugāji 8.35

Vecpils – 16.20

Kapūne 8.42

Bērzpils – 16.25

Benislava 8.50

Mastarīga – 16.35

Liepari – 16.45

Skujetnieki – 17.00

Liepari – 17.10


Šoferis: Valdis Blūms

Autobuss: Mercedes Benz-Sprinter, Reģistrācijas Nr. HN 4842

Tālrunis neskaidrību vai jautājumu gadījumā: Valdis Blūms, 29397489


No rītaPēcpusdienā
Balvi – 7.00
Kubuli – 7.05
Balvi – 7.15
Dubļukalns – 7.20
Medņi- 7:22

Rugāji – 7.27 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)
Benislava – 7.35
Kapūne – 7.39
Vidussala – 7.43

Rugāji – 7:50 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)
Vectilža – 8.10
Tilža- 8.15
Kļavusala- 8.20
Ranguči-8.29
Savāni- 8.30
Purvabērzi –8.32
Sudarbe- 8.35
Kraukļeva – 8.37
Oparnieki – 8.40
Rugāji – 8.50 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)
Rugāji – 15.15 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)
Medņi – 15.20
Dubļukalns – 15.25
Balvi –15.35
Kubuli – 15.45
Rugāji – 16.10

Rugāji – 16.10 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)
Medņi – 16.15
Dubļukalns – 16.20
Sudarbe – 16.30
Purvabērzi – 16.33
Ranguči – 16.35
Tilža – 16.40
Kļavusala– 16.43
Vectilža – 16.50
Balvi – 17.10


Augstāk minētie maršruti tiek izbraukti darba dienās (izņemot skolēnu brīvdienas).