Noritējis aizlūgums, kas veltīts Rugāju jauktajam korim un pasniegts Atzinības krusts Pēterim Sudarovam

Noritējis aizlūgums, kas veltīts Rugāju jauktajam korim un pasniegts Atzinības krusts Pēterim Sudarovam

21.augustā, Rugāju Romas katoļu baznīcā, notika aizlūgums, kas tika veltīts Rugāju jauktā kora "Vārpa" 60 gadu pastāvēšanas jubilejai un ilggadējā diriģenta Pētera Sudarova 90 gadu jubilejai. Aizlūgumā piedalījās Valsts prezidenta kancelejas Ordeņu kapitula sekretāre Maira Sudrabiņa, Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, Balvu novada domes deputāte Aija Mežale, kā arī bijušie kora dziedātāji un cilvēki, kuriem Rugāju jauktais koris ir svarīgs un īpašs.

Aizlūguma laikā prāvests Oļģerts Misjūns klātesošajiem atgādināja par laicīgajām un mūžīgajām vērtībām, ka arī tās mūs tuvina Dievam, tāpēc jāatrod mirklis, lai pateiktos gan par dziesmām, gan par skaņdarbiem, gan mūzikas instrumentu spēlēm, kuras mēs varam dzirdēt un priecēt ar tām dvēseli. Prāvests aicināja šī aizlūguma laikā, esot šajā Dieva svētnīcā, slavēt Kungu, klausoties brīnišķīgajās kora dziesmās. “Lūgsimies par Rugājiem, Latgali, Latviju, pasakoties, ka mums ir dāvāts savs dziesmu Lāčplēsis – diriģents Pēteris Sudarovs, kurš visa sava mūža garumā mums ir mācījis mīlestību pret dziesmu, ” teica O.Misjūns. Uzrunājot klātesošos, prāvests vēlēja veselību, sirdsmieru, izturību kora ilggadējam diriģentam Pēterim Sudarovam, kora jaunajai diriģentei Ingūnai Blaumai un kora dalībniekiem, vēlot arī jauktā kora ilgu pastāvēšanu, jo tas ir mūsu novada lepnums un gods.Valsts prezidenta kancelejas Ordeņu kapitula sekretāre Maira Sudrabiņa, pasniedzot diriģentam Pēterim Sudarovam vienu no augstākajiem Latvijas valsts apbalvojumiem – Atzinības krustu, nolasīja īpašu sveicienu no valsts prezidenta, kā arī pauda prieku par to, ka Latvijā ir tādi cilvēki, kā P.Sudarovs – izcila personība, savas vietas, Latgales un Latvijas patriots, tautas un kora dziesmu zinātājs, glabātājs un pārmantotājs no paaudzes paaudzē.


Savukārt kora dalībnieki, stāstot par to, ko viņiem nozīmē koris, bija teju vienisprātis, ka katrs mēģinājums un uzstāšanās reize ir kā satikšanās ar savējiem, jo visus vieno mūzika un dziesma, dziedot dvēselei paliek vieglāk. Ritinot dziesmu kamolu jau 60 gadus, Rugāju jauktā kora dalībnieki atzina, ka dziesmā ir spēks,ka koris ir gan kā vaļasprieks, gan kā dzīvesveids. Gluži kā vārpas tīrumā, kas aug, nobriest un dāvā gan savu skaistumu, gan ražu, arī Rugāju jauktais koris “Vārpa” patiesi nes savu nosaukumu ar godu, jo korī ir apvienojušies skanīgu, spēcīgu un skaistu balsu īpašnieki.


Vēlēt veselību, spēku un izdošanos bija ieradušies arī kori no Baltinavas, Tilžas un Ļaudonas. Arī viņi atzina, ka Rugāju jauktais koris ir viens no tiem koriem, kuri ir rekordisti savā pastāvēšanas ilgumā, tāpēc atliek vien vēlēt vēl daudzus skanīgām dziesmām bagātus gadus. Savus sveicienus korim un diriģentiem sniedza Rugāju tautas nama deju kopas "Ezerrieksts" pārstāvji, vidējās paaudzes deju kolektīva “Rugāji” pārstāvji, Rugāju deju kopas “Švirksts” dalībnieki un Rugāju dāmu vokālais ansamblis. Savukārt, lai paspilgtinātu kora dziesmu skanējumu, koristiem aizlūgumā pievienojās arī dziedātājs Jānis Kurševs.


Sveicam Rugāju jaukto kori “Vārpa” un diriģenti Ingūnu Blaumu kora 60 gadu pastāvēšanas jubilejā! Lepojamies, priecājamies un sveicam ilggadējo diriģentu Pēteri Sudarovu, saņemot Atzinības krustu!


Informācija, foto: Agrita Luža