Rugāju vidusskola īstenos ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijas projektu

Rugāju vidusskola īstenos ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijas projektu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) pēc sagatavotā MK rīkojuma “Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas saistīti ar izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanu” sniedza iespēju pašvaldībām saņemt valsts budžeta finansējumu, lai nodrošinātu pašvaldību dibinātu vispārējās izglītības skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu būvniecību vai ierīkošanu.

Rugāju novada dome atbalstīja šo ieceri un jūnija sākumā VARAM tika iesniegts projekta pieteikums “Ventilācijas sistēmas izbūve Rugāju novada vidusskolā”, kur jau jūlija sākumā tika saņemts apstiprinājums par projekta pieteikuma atbalstīšanu.

Rugāju novada vidusskolas ēka izbūvēta 1936.gadā, ārsienas būvētas no bieza ķieģeļu mūra, pamati un pārsegums no dzelzsbetona, jumta segums no metāla loksnēm. Ēka ir hermētiska un neelpojoša, tāpēc veselīga mikroklimata nodrošināšana telpās ir problemātiska. Mikroklimatu ietekmē dažādi apstākļi, gadalaiki, telpu platība, klimats, gaisa kustības ātrums u.c. Telpās rodas pelējums, lieks mitrums, kondensāts, dažādas baktērijas, kas nelabvēlīgi ietekmē veselības stāvokli, izraisot alerģiskas reakcijas, kas ir balss aizsmakums, ādas problēmas, acu kairinājums. Tie ir tikai daži no variantiem, kādas sekas uz veselību atstāj ilgstoša uzturēšanās telpās, kurās nav ierīkota kvalitatīva ventilācijas sistēma.Tādēļ ar ventilācijas sistēmu palīdzību ir iespējams laicīgi novērts šos nepatīkamos sadzīves un veselības traucēkļus. Rugāju novada vidusskolā pamatojoties uz ēkas funkcionalitāti, plānojumu un gabarīta izmēriem, ēku telpu ventilācijai tiks izmantota mehāniskā pieplūdes – nosūces sistēma PN1; (“RECAIR”) ar siltuma rekuperāciju. Ventilācijas sistēmas izbūve ir nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvos noteikto svaigā gaisa pieplūdi un piesārņotā gaisa novadīšanu. Atsevišķos stāvos svaigais gaiss vai nosūces gaiss tiek pievadīts vai novadīts, lai izlīdzinātu stāva gaisa apmaiņas bilanci.

Projekta īstenošana ir uzsākta, jo Balvu novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai. Piešķirtais valsts budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai ir 65831,62 EUR, pārējais būs pašvaldības līdzfinansējums. Pēc iepirkuma izsludināšanas, pieteikumu saņemšanas un izvērtēšanas ir noslēgts līgums ar SIA “HALLE B” par ventilācijas sistēmas būvdarbu veikšanu, par kopējo summu 96962,07 EUR un SIA “Sistēmeksperts” sniegs būvuzraudzības pakalpojumus par kopējo summu 3375,90 EUR.

Projekta realizācijas termiņš ir paredzēts līdz 2021.gada beigām.


Informācija: Lonija Melnace