Balvu novada vadības vizīte Rugāju un Lazdukalna pagastos

Balvu novada vadības vizīte Rugāju un Lazdukalna pagastos

28.jūlijā Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina Tutiņa, izpilddirektores vietnieki Tamāra Locāne un Jānis Bubnovs, apmeklēja Rugāju un Lazdukalna pagastu pārvaldes, kā arī pagastos esošās iestādes.

Tikšanās laikā tika izrunāti jautājumi, kas attiecas gan uz līdzšinējiem, gan jaunajiem amata pienākumiem, darbiniekiem uzsākot darba attiecības Balvu novada pašvaldībā. Tāpat tika diskutēts par būtiskiem jautājumiem, kas skar dažādu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Rugāju Sociālais dienests turpina sniegt pakalpojumus, taču ir jūtams darbinieku trūkums, tāpēc tiek izsludināts konkurss, aicinot darbā sociālo darbinieku (darba vieta Benislavā, Lazdukalna pagastā).

Svarīga joma, par kuru tika diskutēts bija arī jautājumi, kas skar izglītību un izglītības iestādes, par atbalstu kādu nepieciešams sniegt gan skolēniem, gan skolotājiem, uzsākot jauno mācību gadu.

Runājot par šobrīd aktuālajiem saimnieciskajiem darbiem abos pagastos, kā viens no būtiskākajiem tika minēts kanalizācijas sistēmu sakārtošana, jauna ūdensvada izbūve, kā arī sezonālie darbi, kuri tiek veikti ikdienā – zāles pļaušana, ceļu sakārtošana, apkārtējās vides labiekārtošana. D.Tutiņa un T.Locāne norādīja, ka pašreiz nevajadzētu atsevišķi nodalīt saimniecisko pakalpojumu sniegšanu Rugāju un Lazdukalna pagastos, taču turpināt strādāt kā līdz šim, vienlīdzīgi izmantojot esošo tehniku un veicot plānotos darbus.Informācija, foto: Agrita Luža