Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde 2021.gada 22.jūlijā plkst.14.00

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde  2021.gada 22.jūlijā plkst.14.00

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc ārkārtas Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 22.jūlijā plkst.14.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos.

Darba kārtībā:

  • Par jaunizveidojamā Balvu novada Sociālā dienesta struktūru. (ziņo D.Tutiņa)