UZMANĪBU! Mežos ir ļoti augsta ugunsbīstamība! Aicinām visus būt īpaši piesardzīgiem!

UZMANĪBU! Mežos ir ļoti augsta ugunsbīstamība! Aicinām visus būt īpaši piesardzīgiem!

Valsts meža dienests ar 26. aprīli ir noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Pašlaik ir sācies meža ogu un sēņu laiks, kā arī joprojām turpinās mežu izstrādes darbi, un joprojām cilvēka apzināta vai neapzināta rīcība ir galvenais meža ugunsgrēku cēlonis.

Tāpēc Balvu novada pašvaldība un atbildīgie dienesti aicina bez īpašas nepieciešamības uz mežu nedoties un ievērot, ka uzturoties mežos un purvos šajā laika periodā, AIZLIEGTS:

  • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
  • kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
  • dedzināt atkritumus;
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
  • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecībām, jo dūmi var maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus.