Par 2021.gada 5.jūnija balvu novada domes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu

Par 2021.gada 5.jūnija balvu novada domes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 44.panta pirmo daļu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ivars Logins, Ilona Blūma, Daina Tutiņa, Arta Ķerģe, Ērika Baltiņa, Andris Ķerģis, Imanta Serdāne, Dace Zelča, Elita Mozule), PRET - nav, ATTURAS – nav, Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisija NOLEMJ:

  • Apstiprināt 2021.gada 5.jūnija Balvu novada Domes vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Balvu novada Domē ievēlēti deputāti (alfabēta secībā):

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

1.

Līna BAROVSKA

LATGALES PARTIJA

2.

Aldis BUKŠS

Jaunā konservatīvā partija

3.

Ruta CIBULE

LATGALES PARTIJA

4.

Marija DUĻBINSKA

LATGALES PARTIJA

5.

Sandra KAPTEINE

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

6.

Sandra KINDZULE

Latvijas Zaļā partija

7.

Sergejs MAKSIMOVS

LATGALES PARTIJA

8.

Aija MEŽALE

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

9.

Andris MEŽALS

LATGALES PARTIJA

10.

Svetlana Pavlovska

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

11.

Aigars Pušpurs

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

12.

Egons Salmanis

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

13.

Imants SLIŠĀNS

LATGALES PARTIJA

14.

Jānis TRUPOVNIEKS

Latvijas Zaļā partija

15.

Jānis VANCĀNS

LATGALES PARTIJA


  • Lēmumu kopā ar vēlēšanu komisijas sēžu protokoliem nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai.
  • Lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu var apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas dienas Smilšu ielā 4, Rīgā, LV - 1050.