Par valsts vietējās nozīmes autoceļu Lukstiņi – Teteri

Par valsts vietējās nozīmes autoceļu Lukstiņi – Teteri

Rugāju novada dome ir saņēmusi uzņēmēju un zemnieku saimniecību īpašnieku iesniegumu, ar lūgumu - izvērtēt valsts ceļa posma LukstiņiStrazdiņi pārņemšanu pašvaldības īpašumā un veikt tā seguma sakārtošanu, jo ceļš ir sliktā stāvoklī.

Rugāju novada dome vienmēr, sniedzot priekšlikumus Satiksmes ministrijai vai VAS “Latvijas valsts ceļi” par prioritārajiem valsts autoceļiem, ir norādījusi par ceļa V 484 Lukstiņi – Teteri slikto stāvokli un nepieciešamību būtiski uzlabot segumu. Arī 2020.gada novembrī, kad pašvaldības aicināja iesniegt prioritāri sakārtojamos ceļu sarakstus teritoriālās reformas kontekstā, Latvijas valsts ceļi, neskatoties uz ceļa slikto stāvokli šo ceļu neiekļāva programmā, bet tika iekļauts autoceļa Rēzekne-Gulbene melnā seguma atjaunošana, kurš tika uzklāts salīdzinoši nesen.

Iepriekš Satiksmes ministrija ir informējusi pašvaldības, ka tiek gatavota programma, kur paredzēts, ka konkrēti valsts vietējās nozīmes ceļi tiek nodoti pašvaldībām, tikai bija neskaidrs jautājums par finansējuma apmēra nodošanu šo ceļu ikdienas uzturēšanai, līdz ar to šī procesa tālāka virzība nav notikusi. Ceļš Balvi - Teteri - Upatnieki, kas skar Strazdiņus, nododamo ceļu sarakstā nebija iekļauts.

Valsts vietējie autoceļi, atbilstoši likuma “Par autoceļiem” trešā panta 3.daļā noteiktajai definīcijai, novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus.

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu “Par valsts autoceļu attīstību no 2020. līdz 2040. gadam”, kopējais valsts vietējo autoceļu garums ir 12 880 km, no kuriem 3026,8 km ir ar melno segumu un 9832,2 km ar grants segumu. Ja skatās datus, tad 91 % ir ļoti sliktā un sliktā stāvoklī.

Ziņojumā uzsvērts, ka, lai risinātu un uzlabotu vietējās sasniedzamības jautājumus, valsts vietējo autoceļu tīkls jāveido tāds, lai pa tiem no pagastu centriem tiktu nodrošināta vietējā mobilitāte un piekļuve administratīvajiem centriem.

Balstoties uz uzņēmēju saņemto iesniegumu Rugāju novada dome ir nosūtījusi informāciju Satiksmes ministrijai un VAS “Latvijas valsts ceļi”, lai noskaidrotu tālāko procesu virzību attiecībā uz valsts vietējās nozīmes ceļu sakārtošanu vai arī nodošanu pašvaldībai.


Daina Tutiņa

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore