Rugāju novada skolēni un pedagogi veiksmīgi noslēdz mācību gadu un saņem apbalvojumus

Rugāju novada skolēni un pedagogi veiksmīgi noslēdz mācību gadu un saņem apbalvojumus

Pēdējā mācību gada dienā, 31. maijā, skolēni šogad liecības saņēma attālināti, bet 36 drošajos novados, tostarp Rugāju novadā, – klātienē. Tie skolēni, kam gājis grūtāk, turpinās strādāt jūnijā, kad trīs nedēļas turpināsies pagarinātais mācību gads. Nenoliedzami aizvadītais mācību gads ir bijis izaicinājumiem pārpilns, jo draudošā vīrusa nemanāmā klātbūtne gan tiešā, gan netiešā veidā visiem likusi mainīt ierasto lietu kārtību.


Klātienes mācību prieks bija īss, bet attālinātajā mācību procesā patstāvīgi mācīties nebūt nav bijis viegli. Tomēr Rugāju novada pašvaldības skolu izglītojamie savu spēku robežās ir centušies sekmīgi mācīties, pamanījušies piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un citās izglītojošās aktivitātēs. Tāpēc novada pašvaldība tradicionāli ar naudas balvām apbalvoja 99 novada skolu izglītojamos par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā, sportā un sabiedriskajās aktivitātēs.

2020./2021. mācību gadu 65 pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēni beidza ar labām, ļoti labām un teicamām sekmēm.

Mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās pašvaldības skolu 18 skolēni, no kuriem sešiem skolēniem bija godalgotā 1., 2., vai 3. vieta (starpnovadu olimpiādēs), Rugāju novada vidusskolas 9. klases skolniecei Elvitai Rizenai – 3. vieta valstī latviešu valodas olimpiādē. Savukārt vidusskolas 9. klases skolniece Sintija Vīksniņa ieguva 3. vietu reģionālajā zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Abu skolu 11 skolēni saņēma Pateicības rakstus par dalību starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs.

Rugāju novada vidusskolas 16 izglītojamie bija aktīvi dažādu reģiona, valsts līmeņa erudīcijas un radošo darbu konkursu dalībnieki, iegūstot godalgotas vietas, atzinību. Pašvaldības skolu 13 skolēniem veicies atklātajās skolēnu sporta spēlēs, arī iegūstot godalgotas vietas.

Naudas balvas tika piešķirtas arī profesionālās ievirzes – Rugāju sporta centra – basketbola mācību treniņu piektā un sestā apmācības gada grupu un sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada 11 audzēkņiem. Četras sporta skolas audzēknes ieguva godalgotas vietas atklātajās starpnovadu sporta skolu sacensībās vieglatlētikā. Sporta centra interešu izglītības programmas „Svarbumbu celšana” audzēkne Dita Stivriņa trīs 1. vietas un 3. vietu izcīnīja, piedaloties Latvijas turnīros, Baltijas čempionā un Eiropas atklātajā čempionātā svarbumbu celšanā.

Par pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo sagatavošanu augstiem sasniegumiem valsts olimpiādē un sacensībās naudas balvu saņēma pedagogi Sanita Ciukora un Ainārs Dokāns.

Pedagogs – tā ir profesija, kur jāpilnveidojas visu mūžu. Attālinātās mācības to tikai vēlreiz apstiprināja, jo tik salīdzinoši īsā laika sprīdī apgūt tik daudz tehnoloģiju, visu saplānot un izdarīt – tas bija liels izaicinājums. Skolotāji vienmēr būs tie, kuri prot apgūt jauno, pielāgoties visiem apstākļiem un jebkurā gadījumā spēj paveikt savu darbu, darot to nesavtīgi. Viņi arī šoreiz pelnījuši vislielāko pateicību!

Arī vecāki bija izsisti no ierastā ikdienas dzīves ritma. Vecākiem daudz laika un enerģijas prasījusi bērnu motivēšana un vielas paskaidrošana, sadzīves organizēšana sarežģītā mācību gada laikā. Tāpēc vecāki pelnījuši lielu jo lielu Paldies!

Jā, vislielākā nozīme skolēnu labsajūtai šogad bijusi attiecībām ar vecākiem, tuviniekiem, pedagogiem un draugiem. Tās bija jāsalāgo ar pienākumu regularitāti, patstāvību un personīgo atbildību. Cik nu skolēni to varējuši, arī darījuši. Malači!

Daudz saules un labu atpūtu vasarā!


Biruta Berkolde

Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja