Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0316 – iznomājamā platība 3,5 ha.

 • Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0316 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 8.jūnijam plkst. 9:50.
 • Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 8.jūnijā plkst. 10:00.
 • Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 196,00 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 3,5 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro.
 • Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.
 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0201 – iznomājamā platība 1,0593 ha.

 • Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0201 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 8.jūnijam plkst. 10:10.
 • Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 8.jūnijā plkst. 10:20.
 • Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 59,32 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 1,0593 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro.
 • Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.
 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0224 – iznomājamā platība 5,9 ha.

 • Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0224 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 8.jūnijam plkst. 10:30.
 • Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 8.jūnijā plkst., 10:40.
 • Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 330,40 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 5,9 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro.
 • Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.
 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.


Visiem pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas nodeva par katru nomas tiesību izsoli, kurā vēlas piedalīties, 10,00 EUR Rugāju novada domes norēķinu kontā, AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģ.Nr. 90009116736. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.