Par pārceltajām darba dienām 2021. gadā

Par pārceltajām darba dienām 2021. gadā

Pamatojoties uz Darba likuma 133. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros un Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija (prot. Nr. 42 23. §) rīkojumu Nr. 354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā”:

Pārcelt Rugāju novada domes iestādēs un struktūrvienībās darba dienu no pirmdienas, 2021. gada 3. maija, uz sestdienu, 2021. gada 8. maiju, darba dienu no piektdienas, 2021. gada 25. jūnija, uz sestdienu, 2021. gada 19. jūniju.