Informējam, ka SAC “Rugāji” no 19.04.2021. tikties ar tuviniekiem iespējams TIKAI darba dienās

Informējam, ka SAC “Rugāji” no 19.04.2021. tikties ar tuviniekiem iespējams TIKAI darba dienās

Informējam, ka SAC “Rugāji” no 19.04.2021. tikties ar tuviniekiem iespējams TIKAI darba dienās, iepriekš piesakoties pie vadītājas (tālrunis: 27821646 ) vai sociālā aprūpētāja (tālrunis: 25445411 ). Tikšanās ilgums - ne ilgāk kā 15 minūtes, lietojot sejas maskas un ievērojot 2 metru distanci.