Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Kontaktpersonas: jautājumos par zemes vienības nomas noteikumiem - Rugāju novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Jana Krilova, tālrunis 27803039; jautājumos par izsoles norisi – Līga Cepurniece, tālrunis 29342304.

Visiem pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas nodeva par katru nomas tiesību izsoli, kurā vēlas piedalīties, 10,00 EUR Rugāju novada domes norēķinu kontā, AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģ.Nr. 90009116736.


Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0281 – iznomājamā platība 1,4 ha, Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0281 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 9.aprīļa plkst. 9:50. Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 9.aprīlī plkst. 10:00. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 78,40 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 1,4 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Izsoles noteikumi ŠEIT.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0288 – iznomājamā platība 6,4 ha, Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0288 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 9.aprīļa plkst. 10:10. Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 9.aprīlī plkst., 10:20. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 358,40 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 6,4 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.Izsoles noteikumi ŠEIT.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0287 – iznomājamā platība 0,7 ha, Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0287 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 9.aprīļa plkst. 10:30. Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 9.aprīlī plkst., 10:40. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 39,20 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 0,7 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.Izsoles noteikumi ŠEIT.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0300 – iznomājamā platība 4,6 ha (zemes gabala kopplatība 13,49), Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0300 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 9.aprīļa plkst. 10:50. Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 9.aprīlī plkst., 11:00. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 257,60 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 4,6 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.Izsoles noteikumi ŠEIT.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0309 – iznomājamā platība 0,3 ha, Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0309 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 9.aprīļa plkst. 11:10. Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 9.aprīlī plkst., 11:20. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 16,80 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 0,3 ha. Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija MK noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.pantu minimālā nomas maksa gadā ir 28 euro. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.Izsoles noteikumi ŠEIT.Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0605 – iznomājamā platība 4,4 ha, Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0605 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 13.aprīļa plkst. 9:50. Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 13.aprīlī plkst., 10:00. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 246,40 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 4,4 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Izsoles noteikumi ŠEIT.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 – iznomājamā platība 5,5 ha (zemes gabala kopplatība 12,6), Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 13.aprīļa plkst. 10:10. Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 13.aprīlī plkst., 10:20. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 308,00 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 5,5 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.Izsoles noteikumi ŠEIT.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0456 – iznomājamā platība 2,9548 ha, Lazdukalna pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0456 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 13.aprīļa plkst. 10:30. Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 13.aprīlī plkst., 10:40. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 165,47 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 2,9548 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.Izsoles noteikumi ŠEIT.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0479 – iznomājamā platība 1,0 ha, Lazdukalna pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0479 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 13.aprīļa plkst. 10:50. Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 13.aprīlī plkst., 11:00. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 56,00 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 1,0 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Izsoles noteikumi ŠEIT.