Par darba organizēšanu Rugāju novada pašvaldības iestādēs no 2021.gada 16.marta

Par darba organizēšanu Rugāju novada pašvaldības  iestādēs no 2021.gada 16.marta

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" no 2021.gada 16.marta Rugāju novada pašvaldības iestādēs klātienē strādā darbinieki, kuri darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt tikai attālināti un nepieciešams nodrošināt darba nepārtrauktību.


Pakalpojuma saņemšana klātienē iespējama iepriekš piesakoties pa tālruni. Darbinieku kontaktinformācija atrodama Rugāju novada domes mājas lapā internetā: www.rugaji.lv vai arī sazinoties ar Rugāju novada domes sekretāri – 64521351, 27832856.


Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumi pieejami iepriekš piesakoties pa tālruni 64521351, 27832856 (Rugājos) vai tālruni 28398550 (Benislavā).


Kases darba laiks:

Rugājos – pirmdien, trešdien, piektdien no plkst.9.00 līdz 16.00

Benislavā – otrdien, ceturtdien no plkst.9.00 līdz 16.00

Iepriekš lūgums pieteikties pa tālruni 26698757 (Ina Poiša), 27839513 (Zigrīda Anča).