Tiek izsludinātas Rugāju novada domes īpašumā esošas kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes  īpašumā esošas kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu

Rugāju novada dome izsludina īpašumā esošas kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu:


1. vieglais pasažieru auto VW Caravelle reģ.Nr.GM 9641 (pirmās reģistrācijas datums 30.11.2000, tehniskās apskates NAV, motors 2,5 D) – pārdošanas cena 360,00 EUR. Ar noteikumiem var iepazīties šeit.


2. vieglais pasažieru auto MAZDA 626 reģ.Nr.GB509 (pirmās reģistrācijas datums 28.06.2000, tehniskās apskates NAV, motors 2,0 benzīns) – pārdošanas cena 135,00 EUR. Ar noteikumiem var iepazīties šeit.

3. pasažieru autobuss MERCEDES BENZ 0303 reģ.Nr.GD4950 (pirmās reģistrācijas datums 11.10.1990, tehniskās apskates NAV, motors 6V turbo dīzelis) – pārdošanas cena 680,00 EUR. Ar noteikumiem var iepazītiesšeit.

4. traktors zāles pļāvējs HUSQVARNA LTH 171 (bez zāles pļaušanas mehānisma un ar rāmja defektiem) - pārdošanas cena 50,00 EUR. Ar noteikumiem var iepazīties šeit.


Kustamās mantas pircējs pieteikumu var iesniegt Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos ievietojot pastkastē pie Domes, nosūtot pa pastu, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai pa e-pastu, oriģinālu iesniedzot pie līguma noslēgšanas, vai izsoles gadījumā izsoles dienā, līdz 2021.gada 12.janvārim plkst.15:00. E-pasts: dome@rugaji.lv

Ja noteiktajā termiņā uz Kustamo mantu ir iesniegti un reģistrēti vismaz divi pieteikumi Kustamās mantas pirkšanai par brīvu cenu, komisija uzaicina pretendentu piedalīties Kustamās mantas izsolē, kas tiks organizēta 10 darba dienu laikā pēc Valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.

Kontaktpersona: Līga Cepurniece, tālrunis 29342304; e-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv