Rīcība situācijā, kad vecāks ir saslimis ar COVID-19 un ir nepieciešams nodrošināt bērna aprūpi drošos apstākļos

Rīcība situācijā, kad vecāks ir saslimis ar COVID-19 un ir nepieciešams nodrošināt bērna aprūpi drošos apstākļos

Ģimenes locekļus un personas, kuras dzīvo vienā dzīvoklī vai mājā (mājsaimniecībā) ar pacientu, kuram ir apstiprināta Covid-19 infekcija, uzskata par augsta inficēšanās riska kontaktpersonām. Neatkarīgi no tā, vai persona, kurai apstiprināta Covid-19 infekcija, atrodas slimnīcā vai mājās, kontaktpersonām, kuras dzīvo kopā ar slimnieku, tiek noteikta mājas karantīna. Atkarībā no infekcijas slimības gaitas, slimības attīstības prognozes, komplikāciju riska, inficēšanās riska apkārtējiem un citiem nosacījumiem ar Covid-19 infekciju inficētais pacients var tikt izolēts slimnīcā vai dzīves vietā uz laiku, kamēr ir infekciozs (izdala infekcijas slimības izraisītājus). No minētā izriet, ka var rasties situācijas, kad vecāks ar apstiprinātu Covid-19 infekciju tiek stacionēts uz slimnīcu un ir nepieciešams nodrošināt bērna aprūpi drošos apstākļos.


Informējam, ka, ja Rugāju novada administratīvajā teritorijā dzīvojošām ģimenēm rodas situācija, kad vecākam tiek konstatēta inficēšanās ar COVID -19, tad, lai nodrošinātu bērnu īslaicīgu aprūpi drošos apstākļos (laikā, kamēr vecāks atrodas stacionārā un nav iespējams bērnam nodrošināt aprūpi pie radiniekiem vai citām bērnam tuvām personām), vienlaikus ievērojot nepieciešamību bērnam nodrošināt 14 dienu izolācijas pasākumus un novērot bērna veselības stāvokli, aicinām sazināties ar Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāju Ilonu Dobrovoļsku (27820992).