Iepirkumi

Numurs Virsraksts Statuss
RND 2017/14 „Inventāra iegāde veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai” Noslēdzies
RND 2017/13 „Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana” Noslēdzies
RND 2017/12 Iepirkums nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības "Datortehnikas piegāde" Noslēdzies
RND 2017/11 „Virtuves iekārtu un aprīkojuma iegāde Rugāju novada vidusskolas vajadzībām” Noslēdzies
RND 2017/10 ERAF „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novadā” Noslēdzies
RND 2017/9 ELFLA „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" Noslēdzies
RND 2017/8 ERAF „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novadā” Iepirkuma procedūra pārtraukta
RND 2017/7 ERAF „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novadā” Iepirkuma procedūra pārtraukta
RND 2017/6 ELFLA „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana” Iepirkuma procedūra pārtraukta
RND 2017/5 „Virtuves iekārtu un aprīkojuma iegāde Rugāju novada vidusskolas vajadzībām” Iepirkuma procedūra pārtraukta
RND 2017/4 „Rugāju novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam izstrāde” Noslēdzies
RND 2017/3 ELFLA „Skujetnieku ciema labiekārtošana” Noslēdzies
RND 2017/2 „Rugāju novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam izstrāde” Iepirkuma procedūra pārtraukta
RND 2017/1 ELFLA „Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” Noslēdzies
← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4
Attēlotas 46-59 no 59