Iepirkumi

Numurs Virsraksts Statuss
RND 2019/9 ERAF Laukuma izbūve Rugāju novada, Lazdukalna pagasta, īpašumā “Rosība” un pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” pārbūve Noslēdzies
RND 2019/8 ESF “Inventāra piegāde veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai atbilstoši pielikumā noteiktajai specifikācijai" Noslēdzies
RND 2019/5 Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu novadgrāvju atjaunošana Rugāju novadā Noslēdzies
RND 2019/7 ELFLA Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā Noslēdzies
2019/6 ELFLA Inventāra iegāde multisensorās istabas izveidošanai Rugāju novada Eglaines pamatskolā Noslēdzies
RND 2019/4 ELFLA Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Noslēdzies
RND 2019/3 Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kurmenes ielā Noslēdzies
RND 2019/2 “Inventāra iegāde veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai” Noslēdzies
RND 2019/1 “Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm” Noslēdzies
RND 2018/9 ESF Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana Noslēdzies
RND 2018/8 ELFLA Tehniskās apsekošanas atzinumu izstrāde meliorācijas objektiem Noslēdzies
RND 2018/7 Rugāju novada pašvaldības ceļu un ielu seguma būvdarbi Noslēdzies
RND 2018/6 ESF Par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību Noslēdzies
RND 2018/5 Grants pārvadāšanas pakalpojumi Noslēdzies
RND 2018/4 „Vītolu ielas un Rugāju novada vidusskolas nobrauktuves seguma būvdarbi” Iepirkuma procedūra pārtraukta
← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4
Attēlotas 16-30 no 59