PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Ieprikuma nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana 2021.gada – 2023.gadam

RND 2021/2 ESF

Rugāju novada dome

Reģ. Nr. 90009116736

skatīt šeit

Piedāvājumi jāiesniedz Rugāju novada domei līdz 2021. gada 22. jūnijam, plkst. 10.00.

Piedāvājumus var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@rugaji.lv (nav nepieciešams elektroniskais paraksts), vai pa pastu sūtot uz Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, vai nogādājot personīgi, vai ar kurjera starpniecību.
KONTAKTINFORMĀCIJA:

Pasūtītāja nosaukums:

Rugāju novada dome

Adrese:

Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads,

LV-4570

Reģistrācijas numurs:

90009116736

Tālruņa numurs:

64521351, 27832856

Faksa numurs:

64521351

E-pasta adrese:

dome@rugaji.lv

Izsuldināts