PAZIŅOŠANA:

Hipersaite uz iepirkumu - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30895

Zemāk publicētā Rugāju novada domes informācija satur tikai informatīvu raksturu!


Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Ieprikuma nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

Viedā sola uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā

RND 2019/23 ELFLA

Rugāju novada dome

Reģ. Nr. 90009116736

skatīt šeit

Piedāvājumi iesniedzami Rugāju novada domē (pie sekretāres), Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads
LĪDZ 09.12.2019. plkst. 11.30

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski
EIS e-konkursu apakšsistēmā!
ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

09.12. 2019. plkst. 11.30

Atvēršanas protokols

REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums


Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

09.12.2019.
Protokols
Noslēdzies