PAZIŅOŠANA:

Hipersaite uz iepirkumu - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26463

Zemāk publicētā Rugāju novada domes informācija satur tikai informatīvu raksturu!


Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Ieprikuma nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm

RND 2019/13

Rugāju novada dome

Reģ. Nr. 90009116736

skatīt šeit

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā!
Noslēdzies