PAZIŅOŠANA:

Hipersaite uz iepirkumu - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26256

Zemāk publicētā Rugāju novada domes informācija satur tikai informatīvu raksturu!


Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Ieprikuma nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Rugāju novadā

RND 2019/12 ELFLA

Rugāju novada dome

Reģ. Nr. 90009116736

skatīt šeit

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā!
Noslēdzies