PAZIŅOŠANA:

Hipersaite uz iepirkumu - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26174

Zemāk publicētā Rugāju novada domes informācija satur tikai informatīvu raksturu!

Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Ieprikuma nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novada teritorijā

RND 2019/11 ERAF

Rugāju novada dome

Reģ. Nr. 90009116736

skatīt šeit

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā!
Noslēdzies