PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums

un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas

datums

Iepirkuma „Pārtikas produktu iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm”, iepirkuma identifikācijas Nr. RND 2018/3

Rugāju novada dome

Reģ. Nr. 90009116736

Iepirkuma priekšmets ir pārtikas produktu iegāde. CPV kods: 15000000-8

05.07.2018.

Dokumentu komplekts

Līdz 30.07.2018.

plkst. 11.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres/ dome@rugaji.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

Kontaktpersona ar iepirkuma priekšmetu:

Rugāju novada vidusskola Valentīna Sproģe, tālr. 26582144;

Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas izglītības korpuss Oksana Guseva, tālr. 22036327;

Sociālais aprūpes centrs „Rugāji” Sarmīte Pērkone, tālr. 27821646;

Rugāju novada Eglaines pamatskola Vita Burka, tālr. 26376025

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

30.07.2018. plkst. 11.00

Atvēršanas protokols

REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

02.08.2018.

Pretendentu atbilstības vērtējums

02.08.2018.

Vērtēšanas protokols

08.08.2018.

Vērtēšanas protokols 2

13.08.2018. Līgums Nr.2018/148 (Iepirkuma 1. daļa)

13.08.2018. Līgums Nr. 2018/147 (Iepirkuma 3.daļa)

04.09.2018. Līgums Nr. 2018/156 (Iepirkuma 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15. daļas)

13.08.2018. Līgums Nr. 2018/149 (Iepirkuma 9. daļa)

13.08.2018. Līgums Nr.2018/146 (Iepirkuma 6.daļai)

Noslēdzies