PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

2017/26 ELFLA

„Būvuzraudzības pakalpojumi”

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

Būvuzraudzības pakalpojumi

1.daļa. Plānotā līgumcena – ne lielāka par EUR 2400,00.

2.daļa. Plānotā līgumcena – ne lielāka par EUR 2400,00.

3.daļa. Plānotā līgumcena – ne lielāka par EUR EUR 5000,00.

29.12.2017.

Dokumentu komplekts

Līdz 12.01.2018. plkst. 10.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu: Lonija Melnace

Tālrunis: 27850898, E-pasts: planotaji@rugaji.lv
ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

12.01.2018.

Atvēršanas protokols

REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

12.01.2018.

Atvēršanas protokols

17.04.2018.

Līgums Nr.2018/86

Noslēdzies