PAZIŅOŠANA:

PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

RND 2017/25

„Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana”

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana atbilstoši pielikumā noteiktajai specifikācijai

1.daļa: „Vingrošanas grupas bērniem Rugāju novada vidusskolā”, CPV kods 98336000-7

2.daļa: „Vingrošanas grupas bērniem Rugāju novada Eglaines pamatskolā”, CPV kods 98336000-7;

3.daļa: „Veselības grupas pieaugušajiem fizioterapeita vadībā” , CPV kods 85142100-7;

4.daļa: „Nūjošanas grupas organizēšana”, CPV kods 80561000-4;

5.daļa: „Bērnu vasaras nometnes rīkošana Rugāju pagastā”, CPV kods 55243000-5;

6.daļa: „Mobilā sirds veselības kabineta izbraukuma organizēšanas pasākums”, CPV kods 85145000-7.

11.12.2017.

Dokumentu komplekts

Līdz 28.12.2017. plkst. 10.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres

KONTAKTINFORMĀCIJA:

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs. Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv
ATVĒRŠANA:

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

28.12.2017.Atvēršanas protokols
REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

28.12.2018.

Protokols
04.01.2018.
Līgums Nr. 2018/2
Līgums Nr. 2018/3
Līgums Nr. 2018/4
Līgums Nr. 2018/5


Noslēdzies