PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

RND 2017/20

Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm – Rugāju novada vidusskolai, Rugāju novada Eglaines pamatskolai, Rugāju novada vidusskolas pirmskolas izglītības korpusam, sociālās aprūpes centram „Rugāji”, kopā 1200m3

CPV kods: 03413000-8 - kurināmā koksne

12.10.2017.

Dokumentu komplekts

Līdz 23.10.2017. plkst. 12.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

23.10.2017.Atvēršanas protokols
REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

24.10.2017. Protokols
14.12.2017.
Līgums Nr.2017/210
Līgums Nr.2017/186
Noslēdzies