PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Rugāju novada pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi

Nr. RND 2017/17

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi

CPV kodi: 45233120-6, 14212120-7

13.09.2017.

Dokumentu komplekts

Līdz 25.09.2017. plkst. 12.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

25.09.2017. plkst. 12.00

Atvēršanas protokols
REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

26.09.2017.
Vērtēšanas protokols
13.11.2017.
Līgums Nr.2017/174


Noslēdzies