PAZIŅOŠANA:

Iepirkuma nosaukums un numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Degvielas iegāde Rugāju novada pašvaldības vajadzībām

Rugāju novada dome

Reģ.Nr.90009116736

Iepirkuma priekšmets – Degviela, CPV kods – 09100000-0,

Paredzamā līgumcena līdz 130 000 euro.

29.08.2017.

Dokumentu komplekts

Līdz 20.09.2017. plkst. 12.00

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

ATVĒRŠANA:

Atvēršanas vieta

Datums un laiks

Pievienotais dokuments

Rugāju novada domes sēžu zāle

20.09.2017

12.00

Atvēršanas protokols

REZULTĀTI:

Lēmuma pieņemšanas
datums

Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums

26.09.2017.

Vērtēšanas protokols

06.10.2017.

Līgums Nr.2017/218

06.10.2017.

Līgums Nr.2017/217

Noslēdzies