Saimnieku un Saimnieču diena Skujetniekos

Kultūras pasākums
Saimnieku un Saimnieču diena Skujetniekos
Minētajam pasākumam nav apraksta
19:00