JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Bērnu tiesības
Var iesniegt priekšlikumus un idejas jaunizveidojamā Balvu novada administratīvās struktūras projekta pilnveidei

Var iesniegt priekšlikumus un idejas jaunizveidojamā Balvu novada administratīvās struktūras projekta pilnveidei

Var iesniegt priekšlikumus un idejas jaunizveidojamā Balvu novada administratīvās struktūras projekta pilnveidei
Ģimenes un muzeju dienas aktivitātes Rugājos 15. maijā

Ģimenes un muzeju dienas aktivitātes Rugājos 15. maijā

Ģimenes un muzeju dienas aktivitātes Rugājos 15. maijā
Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
Par skolēnu nodarbinātību 2021. gada vasaras brīvlaikā

Par skolēnu nodarbinātību 2021. gada vasaras brīvlaikā

Par skolēnu nodarbinātību 2021. gada vasaras brīvlaikā
Iespēja nodot nolietotu elektrotehniku

Iespēja nodot nolietotu elektrotehniku

Iespēja nodot nolietotu elektrotehniku
Vasarsvētku tirgus diena Rugājos

Vasarsvētku tirgus diena Rugājos

Vasarsvētku tirgus diena Rugājos
Par pārceltajām darba dienām 2021. gadā

Par pārceltajām darba dienām 2021. gadā

Par pārceltajām darba dienām 2021. gadā
Informējam, ka SAC “Rugāji” no 19.04.2021. tikties ar tuviniekiem iespējams TIKAI darba dienās

Informējam, ka SAC “Rugāji” no 19.04.2021. tikties ar tuviniekiem iespējams TIKAI darba dienās

Informējam, ka SAC “Rugāji” no 19.04.2021. tikties ar tuviniekiem iespējams TIKAI darba dienās
Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu

No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu

No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu
Var iesniegt priekšlikumus un idejas jaunizveidojamā Balvu novada administratīvās struktūras projekta pilnveidei
Var iesniegt priekšlikumus un idejas jaunizveidojamā Balvu novada administratīvās struktūras projekta pilnveidei
Ģimenes un muzeju dienas aktivitātes Rugājos 15. maijā
Ģimenes un muzeju dienas aktivitātes Rugājos 15. maijā
Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
Par skolēnu nodarbinātību 2021. gada vasaras brīvlaikā
Par skolēnu nodarbinātību 2021. gada vasaras brīvlaikā
Iespēja nodot nolietotu elektrotehniku
Iespēja nodot nolietotu elektrotehniku
Vasarsvētku tirgus diena Rugājos
Vasarsvētku tirgus diena Rugājos
Par pārceltajām darba dienām 2021. gadā
Par pārceltajām darba dienām 2021. gadā
Informējam, ka SAC “Rugāji” no 19.04.2021. tikties ar tuviniekiem iespējams TIKAI darba dienās
Informējam, ka SAC “Rugāji” no 19.04.2021. tikties ar tuviniekiem iespējams TIKAI darba dienās
Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu
No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu
JAUNUMI

Izstrādes ietvaros pašvaldības aicina visu četru novadu iedzīvotājus iepazīties ar administratīvās struktūras projekta kopsavilkumu. Priekšlikumus un idejas administratīvās struktūras projekta pilnveidei var iesniegt rakstot uz Balvu novada domes e-pastu – dome@balvi.lv, Baltinavas novada domes e-pastu – dome@baltinava.lv, Rugāju novada domes e-pastu – dome@rugaji.lv un Viļakas novada domes e-pastu dome@vilaka.lv līdz š.g. 24.maijam.

2020. gada novembrī veiksmīgi noslēdzās iepirkums par piebraucamo ceļu remontdarbiem Skujetnieku ciemā, jo iepirkums tika izsludināts četras reizes, līdz pieteicās pretendenti.

15.maijā - „Ģimenes un muzeju dienā” aicinām ģimenes doties pastaigā pa Rugāju ciemu un pēc dotajiem attēliem atrast apslēptos dārgumus.

Latgales plānošanas reģions šī gada 20. maijā aicina vispārējo pakalpojumu sniedzējus uz mācību pasākumu par deinstitucionalizācijas procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā.

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija.

Apgāds “Jumava” izsludina manuskriptu konkursu “Novadpētniecība novados”.

Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu.

Rugāju novada domes 2021.gada 29.aprīļa domes sēdē tika apstiprināts mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojums 2021. - 2023. gadā un detalizētāk uzskaitot finansējuma izlietojumu 2021.gadam. Tas ir arī saskaņā ar Rugāju novada pašvaldības šī gada budžetu.

Izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvāto iespēju – pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem piedalīties pasākumā “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, Rugāju novada dome iesniedza pieteikumu, paredzot nodrošināt darba vietas 24 skolēniem.