JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Bērnu tiesības
Rugāju novada dome  aicina pieteikties uz vakantajiem amatiem Sociālā dienesta struktūrvienībā “Dienas aprūpes centrs”

Rugāju novada dome aicina pieteikties uz vakantajiem amatiem Sociālā dienesta struktūrvienībā “Dienas aprūpes centrs”

Rugāju novada dome aicina pieteikties uz vakantajiem amatiem Sociālā dienesta struktūrvienībā “Dienas aprūpes centrs”
Rugāju novada domes sēde 2021. gada 21.janvārī plkst. 14.00

Rugāju novada domes sēde 2021. gada 21.janvārī plkst. 14.00

Rugāju novada domes sēde 2021. gada 21.janvārī plkst. 14.00
Seminārs "Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē"

Seminārs "Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē"

Seminārs "Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē"
Vietas Ziemeļlatgalē, kur doties baudīt ziemu!

Vietas Ziemeļlatgalē, kur doties baudīt ziemu!

Vietas Ziemeļlatgalē, kur doties baudīt ziemu!
Tiek izsludinātas Rugāju novada domes  īpašumā esošas kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes īpašumā esošas kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes īpašumā esošas kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu
Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā

Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā

Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā
Informācija par pakalpojumu sniegšanu Rugāju novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās laika periodā no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11.janvārim

Informācija par pakalpojumu sniegšanu Rugāju novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās laika periodā no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11.janvārim

Informācija par pakalpojumu sniegšanu Rugāju novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās laika periodā no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11.janvārim
Covid-19 analīžu nodošanas punkts arī Balvos

Covid-19 analīžu nodošanas punkts arī Balvos

Covid-19 analīžu nodošanas punkts arī Balvos
Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts krīzes situācijā
Par higiēnisko masku nodrošināšanu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Par higiēnisko masku nodrošināšanu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Par higiēnisko masku nodrošināšanu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
Rugāju novada dome  aicina pieteikties uz vakantajiem amatiem Sociālā dienesta struktūrvienībā “Dienas aprūpes centrs”
Rugāju novada dome aicina pieteikties uz vakantajiem amatiem Sociālā dienesta struktūrvienībā “Dienas aprūpes centrs”
Rugāju novada domes sēde 2021. gada 21.janvārī plkst. 14.00
Rugāju novada domes sēde 2021. gada 21.janvārī plkst. 14.00
Seminārs "Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē"
Seminārs "Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē"
Vietas Ziemeļlatgalē, kur doties baudīt ziemu!
Vietas Ziemeļlatgalē, kur doties baudīt ziemu!
Tiek izsludinātas Rugāju novada domes  īpašumā esošas kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu
Tiek izsludinātas Rugāju novada domes īpašumā esošas kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu
Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā
Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā
Informācija par pakalpojumu sniegšanu Rugāju novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās laika periodā no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11.janvārim
Informācija par pakalpojumu sniegšanu Rugāju novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās laika periodā no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11.janvārim
Covid-19 analīžu nodošanas punkts arī Balvos
Covid-19 analīžu nodošanas punkts arī Balvos
Pabalsts krīzes situācijā
Pabalsts krīzes situācijā
Par higiēnisko masku nodrošināšanu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
Par higiēnisko masku nodrošināšanu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
JAUNUMI

Rugāju novada dome aicina pieteikties uz vakantajiem amatiem Sociālā dienesta struktūrvienībā “Dienas aprūpes centrs” .

Valdība ceturtdien, 14. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par aizdevumu programmu lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicējiem, lai pielāgotu noteikumus grozījumiem Eiropas Komisijas de minimis regulās, de minimis atbalsta sniegšanas termiņus un nosacījumus saskaņojot ar regulās paredzētajiem termiņiem un nosacījumiem.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar 19 Latgales reģiona pašvaldībām atgādina par iespēju saņemt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT) un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) projekta ’’Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk – DI projekts) ietvaros.

Rugāju novada domes sēde 2021. gada 21.janvārī plkst. 14.00.

Februāra iesākumā 03.02.2021. un 05.02.2021. tiek piedāvāts attālinātais seminārs "Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē"(dalībniekiem ar priekšzināšanām).

Jauniešu biedrības “DAGNE” aicina pieteikties “Be More” – Latgales jauniešu līderu apmācībām. Projekta ietvaros tiek paredzēts izveidot ietekmīgu jauniešu līderu grupu Latgales reģionā, kuri spētu iesaistīt arvien vairāk jauniešu vietējo NVO darbībā, veicot daudzveidīgas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes (t.sk. brīvprātīgo darbu).

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā, nosaka, ka ar 2021.gada 1.jūliju Balvu novada administratīvo teritoriju veidos esošais Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novads.

Lai stiprinātu Latgales kultūras dzīves organizatoru un Latgales kultūras biedrību pārstāvju zināšanas nemateriālā kultūras mantojuma un amatniecības prasmju saglabāšanā, Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales plānošanas reģions 2021. gada 14. un 25.janvārī rīko divus Latgales reģionam nozīmīgus tiešsaistes seminārus "LATGALES TRADĪCIJU ILGTSPĒJA MŪSDIENU VIDĒ".

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.