Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā


Noslēgts līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā” īstenošanu

Uzsākti siltināšanas darbi Eglaines pamatskolas ēkā

Turpinās siltināšanas darbi Eglaines pamatskolas ēkā

Noslēgušies siltināšanas darbi Eglaines pamatskolas ēkā

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā 0Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā 1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā 2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā 3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā 4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā 5