Saietu nama būvniecība Lazdukalna pagasta Benislavā, Skolas ielā 3

lidzfinanseelflaLAD logo


2009.gadā Lazdukalna pagasta padome iesniedza projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" ietvaros. Izstrādātais projekts „Saietu nama būvniecība Lazdukalna pagasta „Beņislavā", Skolas ielā 3" tika apstiprināts. Projekta Nr.08-07-L32100-000377 kopējās izmaksas 188659,63 Ls, attiecināmās izmaksas 140011,65 Ls.
Projekta mērķis ir veicināt lauku infrastruktūras attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanos Lazdukalna pagastā, uzbūvējot vietējās nozīmes saietu namu, kas kalpo kā kultūras un atpūtas centrs Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un viesiem, kā arī veicina bērnu un jauniešu līdzdalību vietējās kultūras dzīves procesos, veidi izpratni par kultūras vērtībām savā novadā.
2011.gada 17.novembrī SIA „Silagaiļi VS" Saietu namu nodeva ekspluatācijā.

Saietu nama būvniecība Lazdukalna pagasta Benislavā, Skolas ielā 3 0Saietu nama būvniecība Lazdukalna pagasta Benislavā, Skolas ielā 3 1