Zobārstniecības kabinets

Adrese : Liepu iela 4, Rugāji, Rugāju novads

Zobārste: Svetlana Puka,

Darba laiks: ceturtdienās no plkst. 10:00 – 15:00


NOLIKUMS