Zobārstniecības kabinets

ZOBĀRSTNIECĪBAS KABINTETS RUGĀJOS

Zobārste
SVETLANA PUKA
Tālrunis: 26353206


Apmeklētājus pieņem:

Ceturtdienās no plkst. 10.00 - 15.00

(Liepu iela 4, Rugāji)

Zobu higiēniste
EVIJA SAPOŽKOVA
Tālrunis:
26318099
E-pasts: evija.sapozkova@gmail.com

Apmeklētājus pieņem:

Trešdienās no plkst. 9.00 - 17.00 (pēc iepriekšēja pieraksta)

(Liepu iela 4, Rugāji)

NOLIKUMS