Kontakti

Adrese: Kurmenes iela 87A, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS

E-PASTS

Rugāju sporta centra direktors

Lauris Krēmers

28606972

64521351 (fakss)

sportacentrs@rugaji.lv

lauris.kremers@gmail.com

Direktora vietniece mācību darbā, administratore

Inita Briede

20277331

sportacentrs@rugaji.lv

Profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā treneri

Elmārs Rakstiņš

Arnis Voika

Lauris Krēmers

26576534

29432008

28606972

elmarsr@inbox.lv

arnis787@inbox.lv

lauris.kremers@gmail.com

Profesionālās ievirzes izglītības programmas vieglatlētikā treneris

Ainārs Dokāns

26442941

ainarsd81@inbox.lv

Fizioterapeits

Oskars Piliņš

22040385

oskars.pilins@inbox.lv