Sporta zāle

Rugāju sporta centra sporta zāle tika atklāta 2006.gada 24.februārī. Tajā ir standarta izmēra:

  • basketbola laukums
  • volejbola laukums
  • trenažieru zāle
  • galda spēļu sektors
  • tribīnes ar 150 sēdvietām
  • 100 stāvvietas balkonā
  • ģērbtuves
  • dušas
  • WC

Sporta zālē ir iespēja nodarboties ar sportu visu vecuma grupu sportot gribētājiem. Zāle darbojas katru darbdienu no plkst.800 – 2100 .

Sestdienās un svētdienās notiek dažādas sacensības.

Sporta zāli izmanto:

·Rugāju novada vidusskola – notiek sporta stundas, sporta pulciņi, dažādi ārpusstundu sporta pasākumi,

·Rugāju sporta centrs – īsteno Profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā un vieglatlētikā, trenējas Svarbumbu celšanas grupa, darbojas Interešu izglītības grupas.

·Rugāju novada iedzīvotāji – aktīvai atpūtai brīvajā laikā- spēlējot basketbolu, volejbolu, nodarbojoties trenažieru zālē. Sievietes var darboties Veselības grupā vai individuāli darboties sporta zāļē un trenažieru zālē.

Ārpus Rugāju novada dzīvojošām personām kā arī organizācijām ir iespēja izīrēt sporta zāli sporta sacensībām, treniņnodarbībām, sporta un atpūtas nometnēm.