Rugāju novada Sociālās aprūpes centrs „Rugāji”

Sociālās aprūpes centrs (SAC „Rugāji”) ir patstāvīga struktūrvienība, kura nosaka savu sociālo un kultūras darbību. SAC „Rugāji” darbība norit saskaņā ar LR likumdošanu, centra nolikumu un iekšējās kārtības noteikumiem.

SAC „Rugāji” kompetence:

  1. Organizēt un vadīt institūcijas sociālo, psiholoģisko un paleatīvo aprūpi;
  2. Veikt sociālo rehabilitāciju;
  3. Plānot iemītnieku kultūras un izklaides pasākumus;
  4. Sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām;
  5. Sadarboties ar iemītnieku radiniekiem un/vai aizbildņiem.

Kontaktinformācija

Adrese: Kurmenes iela 8, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

Amats

Vārds

Uzvārds

Tālrunis

Fakss

E-pasta adrese

Sociālās aprūpes centra „Rugāji” vadītāja

Sarmīte

Pērkone

64546742

29244970

-

sarma70@inbox.lv


Sociālās aprūpes centrs „Rugāji” nolikums

Grozījumi Sociālās aprūpes centra "Rugāji" nolikumā