Skujetnieku lūgšanu nams

skujetnieku bazni

Pēc vēsturiskā sadalījuma daļa Rugāju novada teritorijas ietilpst arī Bēržu draudzē. Tās teritorijā ietilpst daudzi Rugāju novada ciemi, kā piemēram Skujetnieku,Rozinieku, Lieparu, Mastarīgas u.c.

Skujetnieku lūgšanu nams tika izveidots 2001. gadā ciemata bijušajā katlu mājā pēc Bēržu draudzes prāvesta Jāņa Kupča iniciatīvas, ar Lazdukalna pagasta padomes un Skujetnieku iedzīvotāju atbalstu Skujetnieku lūgšanu nams ir kā Bēržu baznīcas filiāle

Ēka bija sliktā stāvoklī, bet kopīgiem spēkiem tā tika sakārtota. Dievkalpojumi pulcēja diezgan ievērojamu skaitu lūdzēju, kaut solu vēl nebija, ļaudis piecieta neērtības. Lūgšanu nama pārvaldnieces pienākumus labprātīgi jau no pirmsākumiem uzņēmās Antoņina Greiškāne, līdz pat šai dienai veic atbildīgi un no visas sirds, viņai palīdz un atbalsta visi Skujetnieku iedzīvotāji, kad tiek lūgta palīdzība.

Pēc J. Kupča ierosinājuma vietējais sieviešu ansamblis ,,Sonāte’’ pievērsās garīgo dziesmu iekļaušanai savā repertuārā, dziedot dievkalpojumos. Šai laikā sieviešu dziedošais kolektīvs ,,Sonāte” ir kļuvis par garīgo dziesmu ansambli un piedalās visos baznīcas rituālos - kāzās, bērēs, krustībās, dievkalpojumos, dzied arī Augustovas un Rugāju katoļu baznīcās.

2004. gadā prāvesta J. Kupča vadībā sākās ēkas iekšdarbi, tika ielikta grīda, nobalsinātas sienas, izveidots lūgšanu altāris.

2005. gadā kalpošanu Bēržu draudzē uzsāka prāvests Mārtiņš Klušs, nepametot novārtā arī Skujetnieku lūgšanu namu, turpinot J. Kupča iesākto darbu. Prāvesta Kluša laikā lūgšanu nams tika pie jauniem ērtākiem soliem lūdzējiem.

2007. gadā kalpošanu draudzē no M. Kluša pārņēma prāvests Oļģerts Misjūns. Prieks, ka sadarbība ar Skujetniekiem turpinās. Arī O. Misjūns dod savu artavu Skujetnieku lūgšanu nama attīstībā - tiek nomainītas ārdurvis, sakārota ieeja, 2010. gadā ar Rugāju novada domes atbalstuSkujetnieku lūgšanu nams tika pie jauna skaista jumta. 2013. gadā ar KNHM fonda atbalstu projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2013” tika realizēts Skujetnieku iniciatīvu grupas projekts „Ar skatienu augšup”, kura rezultātā tika atjaunoti griesti, sakārtota elektroinstalācija un griestu apgaismojums. Baznīcas uzturēšanā un sakārtošanā savu atbalstu sniedz arī vietējais uzņēmējs, z/s ,,Silmači” īpašnieks Ainārs Birkovs.

Viss, kas sākās 2001. gadā prāvesta J. Kupča vadībā, turpinās arī šobrīd prāvesta O. Misjūna darbībā, dievkalpojumi tur notiek regulāri divas reizes mēnesī un cerams, ka Skujetnieku lūgšanu namam būs gara un ļoti skaista vēsture, ar daudz labiem un svētīgiem darbiem.

Rugāju novada teritorijā atrodas Bēržu draudzes kapsētas:

1.Dekšņu kapi, atrodas Rugāju novada Dekšņu ciemā

2.Lieparu kapi, atrodas Rugāju novada Lieparu ciemā

3.Slavītu kapi, atrodas Rugāju novada Slavītu ciemā

4.Mastarīgas kapi, atrodas Rugāju novada Mastarīgas ciemā