Skujetnieku feldšeru veselības punkts

Pieņemšanas laiks

Darba dienās: 9:00-12:00

Kontaktinformācija

tālr. 28369557, Lidija Logina, Skujetnieku feldšeru punkta vadītāja

Liepu iela 4-3, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577


NOLIKUMS