Skolēnu dome

Rugāju novada Eglaines pamatskolas

skolēnu dome 2015./2016.m.g.

Skolēnu domes prezidente - Agnese Ikstena

Skolēnu domes prezidentes vietnieks - Edijs Krivišs

Izglītības padome

Dana Petuka 5.kl.

Zane Kozāne 6.kl.

Samanta Zizlāne 7.kl.

Edijs Krivišš 8.kl.

Kerija Jansone 9.kl.

Kultūras padome

Dina Galeja 5.kl.

Viktorija Pasikova 6.kl.

Laura Putilova 7.kl.

Beatrise Maslovska 8.kl.

Rūdis Kikusts 9.kl.

Sporta padome

Armands Čirka 5.kl.

Renārs Voits 6.kl.

Elīna Burka 7.kl.

Jānis Akmentiņš 8.kl.

Anda Laganovska 9.kl.

Informācijas padome

Viktorija Burka 5.kl.

Rudīte Lazdiņa 6.kl.

Jana Jansone 7.kl.

Iveta Škapare 8.kl.

Amanda Tutiņa 9.kl.

Kārtības un saimniecisko lietu padome

Kristena Kupča 5.kl.

Nauris Dārznieks 6.kl.

Emīls Plušs 7.kl.

Jānis Burka 8.kl.

Laura Kukurāne 9.kl.