Skolēnu pašpārvalde

Rugāju novada Eglaines pamatskolas pašpārvaldes komanda

Dana Petuka - skolas prezidente

9.kl.

Dina Galeja – skolas prezidenta vietniece

9.kl.

Viktorija Burka

9.kl.

Daira Ikstena

7.kl.

Dace Grāvīte

7.kl.

Madara Dokāne

6.kl.

Matīss Leons

6.kl.

Sanija Kupča

5.kl.

Samanta Šapale

5.kl.

Pašpārvaldi vada skolotāja Līga Ikstena