Skolas avīze "Čiekuriņš"


Skolotājs konsultants: Irīna Krivošejeva

5.kl. Dana Petuka; 8.kl. Edijs Krivišs; 8.kl. Iveta Škapare; 9.kl. Kerija Jansone

9.kl. Agnese Ikstena; 9.kl. Rūdis Kikusts; 9.kl. Amanda Tutiņa