Senioru deju kopa "Tonuss"

Eiropas senioru deju kopa ''Tonuss'' izveidota 2005.gada rudenī un tāda bija pirmā Balvu rajonā. Kopas rašanos rosināja Eglaines pamatskolas skolotāja Anita Stalidzāne, iesaistot arī citas skolas darbinieces- Annu Sergu, Annu Stērninieci, Margitu Leoni, Ilzi Burku, Rasmu Zušu. Viņām piepulcējās Velta Leone, Vincentīna Bukša, Irēna Svilāne, Lucija Jermacāne, Anna Kindzule un Terēzija Maslovska, kura arī izdomāja deju kopas nosaukumu.
. No pašiem pirmsākumiem deju kopas vadītāja ir Lūcija Jermacāne. Gadu gaitā apgūts desmitiem deju-valši, polkas un cita veida dejas no visas pasaules, arī pašas vadītājas izdomātās. Uzstāšanās vietu ģeogrāfija ir visai plaša, sākot ar kaimiņiem Bērzpilī , Rugājos , Balvos, ceļots pa visu Latviju, pēdējā laikā īpaši pa Latgali. Dejots arī Igaunijā un tālajā Austrijā. Visvairāk uzstāšanos ir bijis savā novadā.
Par tradīciju kļuvis sadancošanās pasākums ''Pavasara ziedu ceļos'', kurš tiek rīkots reizi divos gados Lazdukalnā un aicināti tuvāki un tālāki dejotāju kolektīvi.
Sastāvs ir diezgan pastāvīgs, dejo Dzintra Kaļva , Anna Serga, Maruta Avotiņa, Ināra Sproģe, Anna Stērniniece, Anita Stalidzāne, Irēna Masa, Irēna Svilāne, Margita Leone, Veronika Janiša, , Velta Leone, Ludmila Logina, Lucija Zariņa,Vija Ločmele, Rasma Zuša.
Darbība deju kopā bagātinājusi gan pašu dejotāju, gan skatītāju dzīvi ar skaistiem mirkļiem mūzikas ritmos , krāšņu tērpu un kustību pasaulē. Dejošana- brīnišķīgs līdzeklis pret depresiju, vientulību, garlaicību un skumjām. Braucieni pie citiem kolektīviem dod svētku sajūtu un vienmēr jaunus iespaidus.

Senioru deju kopa "Tonuss" 0Senioru deju kopa "Tonuss" 1Senioru deju kopa "Tonuss" 2Senioru deju kopa "Tonuss" 3Senioru deju kopa "Tonuss" 4Senioru deju kopa "Tonuss" 5