Rugāju tautas nams

Rugāju novada tautas nams ir sava novada sabiedriskās rosības, tradicionālo kultūras norišu, kultūras un tautas mākslas vērtību uzturēšanas un atpūtas centrs.

Sava pamatuzdevuma veikšanai izpilda sekojošas funkcijas:

  • izstrādā un koordinē kultūras norišu kalendāru pagastā.
  • Sniedz pieteikumu Tautas nama finansēšanai Rugāju novada domē.
  • Organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, iesaistot tos novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicina starptautisko sadarbību.
  • Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi pagastā.
  • Organizē koncertu, izrāžu, izstāžu darbību.
  • Organizē izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās sfērās.
  • Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem.
  • Dokumentē Tautas nama izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību.
  • Veic atskaiti par iestādes darbu Valsts Statistikas komitejai, Nemateriālā kultūras mantojuma Valsts aģentūrai, LR Kultūras ministrijai.

Kontaktinformācija

Amats Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasta adrese
Nodaļas vadītāja Gunta Grigāne 27801493 gunta.grigane@inbox.lv
Kultūras pasākumu organizatore Santa Pērkone 22029376

27801493

santa.perkone@rugaji.lv